Certyfikowane szkolenie: Prawno-podatkowe aspekty wypłaty dywidendy w spółce z o.o.

Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego we współpracy z firmą Rödl & Partner zaprasza wszystkich zainteresowanych na praktyczny warsztat:

„Prawno-podatkowe aspekty wypłaty dywidendy w spółce z ogra-niczoną odpowiedzialnością”.

Czy wiecie, czym jest dywidenda, kto jest do dywidendy uprawniony oraz w jaki sposób określamy jej wysokość? Na warsztatach dowiecie się sporo praktycznych informacji na temat zasad wypłaty dywidendy oraz jej opodatkowania. Zapraszamy na wydarzenie – wyjdziecie bogatsi o praktyczne informacje, których próżno szukać na wy-kładach. Szkolenie poprowadzi Pan Tomasz Pleśniak, starszy prawnik w firmie Rödl & Partner.

Szkolenie będzie również szansą, by porozmawiać na temat rekrutacji w firmie, która oferuje liczne możliwości odbycia praktyk i staży.

Szkolenie odbędzie się w formie case study. Warsztat potrwa około 2 godzin. Dla wszystkich uczestników przewidziane są drobne upominki, a dla zwycięskiego teamu – atrakcyjne nagrody!

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w wydarzeniu! Zainteresowanych prosimy o jak najszybsze zgłoszenie chęci udziału na adres mailowy koła knpgih@gmail.com
plakat eventowy

Reklamy

Seminarium KRS- rejestracja na event 29.04.2015 r.

Witamy wszystkich zainteresowanych

Jak co roku, w ramach KNPGiH UWr organizowany jest event do KRS.

W dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz. 9:30 dla 20 zainteresowanych uczestników eventu odbędzie się spotkanie w sądzie gospodarczym we Wrocławiu. Tematyka spotkania to przede wszystkim zakładanie sp. z o.o. oraz ogólne informacje dotyczące rejestru przedsiębiorców.

Przypominamy, że liczba miejsc jest ograniczona. Zainteresowani proszeni są o wysłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail: kngih@gmail.com o treści KRS-29.04/imię i nazwisko.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.facebook.com/events/775296159245102/.

KRS-29.04.2015

Plakat eventowy (copyright reserved).

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowa ustawa konsumencka a zakres ochrony konsumenta”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Nowa ustawa konsumencka a zakres ochrony konsumenta, która odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, działającego przy Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej oraz Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego działającego przy Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykład inaugurujący wygłosi prof. Jacek Gołaczyński, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Koordynator Krajowy do spraw Informatyzacji, Patron Honorowy Bloku Prawa Komputerowego.

Naszą inicjatywę kierujemy do studentów i doktorantów z różnych ośrodków akademickich, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki z zakresu praw i ochrony konsumentów. Celem Konferencji jest przybliżenie najnowszych zmian w prawie konsumenckim wprowadzonych szeroko komentowaną ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, omówienie ich wpływu na specyfikę obrotu konsumenckiego oraz sprzeczności powstałych wskutek ingerencji nowej regulacji w różne sfery stosunków prawnych z udziałem konsumentów.

Nowa ustawa konsumencka, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. po półrocznym vacatio legis, stanowi efekt działań ustawodawcy w kierunku transpozycji do wewnętrznego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Za cel przyjmuje również poprawę wcześniejszej transpozycji dyrektywy 1999/44/WE z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji i tym samym wprowadza szereg zmian do Kodeksu cywilnego w zakresie przepisów o sprzedaży, rękojmi i gwarancji.

Mimo tak długiego okresu wdrożeniowego regulacja nadal budzi poważne wątpliwości, zasługujące na naukową dyskusję oraz wnikliwą analizę. Powyższą wymianę poglądów umożliwi nam zaplanowana na kwiecień Konferencja Naukowa, kierowana do szerokiego grona słuchaczy oraz pozwalająca na poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętego obrotu konsumenckiego. Zważywszy na rozległy zakres zmian wprowadzonych ww. ustawą, a także kwestię ich zgodności z dotychczas obowiązującymi aktami prawa, pozostawiamy Państwu szerokie pole do rozważań, sugerując m.in. podejmowanie zagadnień problematycznych i interdyscyplinarnych.

Wstępnie proponujemy Państwu następujące bloki tematyczne/zagadnienia, równocześnie zastrzegając sobie możliwość dokonywania zmian w tym zakresie:

– konsument jako słabsza strona stosunków prawnych – problemy definicyjne, zakres ochrony a zasadność modyfikacji uprawnień konsumenta;

– zakres normowania nowej ustawy konsumenckiej: nowe regulacje dot. m.in.: zasad i trybu zawierania z konsumentem umowy na odległość, umowy poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umowy na odległość dotyczącej usług finansowych;

– sprzedaż, rękojmia, gwarancja, czyli jak zmiany w Kodeksie cywilnym wpływają na zakres ochrony konsumenta;

– przedsiębiorca jako druga strona czynności prawnej z udziałem konsumenta – treść jego obowiązków i odpowiedzialności;

Jednocześnie jesteśmy otwarci na inne propozycje wystąpień związanych z problematyką Konferencji. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestników!

ZAPISY

Zachęcamy Państwa do wysyłania propozycji tematów poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj: https://docs.google.com/forms/d/1AY90PPttc6OqTBtexLF8XEl4msWTj7SqnHpktVTzjg4/viewform?c=0&w=1
w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2015 r. Zastrzegamy sobie wybór najlepszych referatów. Informację o zakwalifikowaniu podamy oraz szczegółowy harmonogram podany zostanie do wiadomości do 10 kwietnia br.

Ze względu na rezygnację z pobierania opłaty konferencyjnej nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu noclegów ani pokryć kosztów przejazdu. Zapewniamy natomiast materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, drobny poczęstunek, a także niezapomniane wrażenia.

Przewidujemy również wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej – szczegółowe informacje zostaną wysłane przyszłym prelegentom.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!